Asset management met iASSET

Directeur Fred Westenberg pleitte tijdens de themabijeenkomst ‘APK op kunstwerken’ van Bouwend Nederland voor de invoering van asset management. Hij sloot daarmee aan bij de constatering van Bouwend Nederland dat de helft van de bruggen en viaducten in ons land slecht wordt onderhouden. In de ogen van Westenberg kan dat ooit leiden tot een grote catastrofe.

Westenberg inspecteert jaarlijks tienduizend bruggen en viaducten en herkent zich in het beeld van Bouwend Nederland. “Al betekent dat niet altijd dat de situatie onveilig is. Het probleem is vooral dat sommige gemeenten niet precies weten wat ze in beheer hebben. Dat leidt tot kapitaalvernietiging, weinig bedrijfszekerheid en onveilige wegen”, aldus Westenberg.

Asset management is een goed medicijn in zijn ogen. “Daarbij focust de beheerder zich meer op de risico’s. Hij bereikt meer met minder geld. Gemeenten krijgen op deze manier bovendien de tijd voor het vinden van budgetten, waarmee ze op lange termijn hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Weten wat je in beheer hebt, is daarbij de eerste stap.”

En daarbij kan iASSET helpen. Dat is het integrale beheersysteem waarin Ingenieursbureau Westenberg samenwerkt met een aantal partners. Dat zijn vakspecialisten van de verschillende thema’s in iASSET. Ondanks dat het beheersysteem recent op de markt verscheen, zijn er onlangs belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De markt staat immers nooit stil.

Rapportages kunnen nu nog sneller gemaakt worden, meerjarenramingen zijn uitgebreid met grafieken en diagrammen en 3D-tekeningen kunnen worden toegevoegd. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om BIM-modellen te maken van bestaande constructies en die toe te voegen aan iASSET.

Inmiddels draait iASSET op alle (mobiele) platformen, zoals iOS, Android, Windows, Linux en uCOS (dus zelfs op e-readers). Groot voordeel is nu ook dat de mobiele versie altijd gelijk is aan de normale browser versie.

Kijk voor meer informatie op www.iasset.nl.