Areaal snel op orde dankzij Westenberg

Veel overheden hebben geen goed overzicht van hun areaal aan kunstwerken. Achterstallig onderhoud met alle gevolgen van dien ligt dan op de loer. Ingenieursbureau Westenberg is gespecialiseerd in het orde op zaken brengen. “Wij bieden beheerders heel snel een goed inzicht in de staat van hun areaal en koppelen die informatie aan onderhoudsplannen en meerjarenbegrotingen”, zegt Emile Hoogterp van Ingenieursbureau Westenberg.

Het gebrek aan informatie over kunstwerken komt bijvoorbeeld aan de oppervlakte als de beheertaken van de ene afdeling naar de andere overgaan. In dat soort situaties blijkt regelmatig dat historische gegevens niet voor handen zijn, laat staan actuele informatie. Een van de gemeentes waar dat speelde was Nieuwegein. Ingenieursbureau Westenberg heeft daarin verandering gebracht, vertelt Imco Flipse die bij de opdracht was betrokken. “Op basis van hele summiere informatie zijn we aan de slag gegaan. Eigenlijk was er alleen een kaart. Uiteindelijk hebben we ruim vierhonderd objecten geïnspecteerd, waaronder sluizen, keerwanden, steigers en acht beweegbare bruggen. Bovendien hebben we in totaal bijna dertig kilometer aan geluidsschermen en kadeconstructies aan de inspectie onderworpen.”

Omdat Ingenieursbureau Westenberg eerder alle bruggen in Nieuwegein inspecteerde, heeft de gemeente nu een optimaal inzicht in alle kunstwerken. “De opdrachtgever weet wat de staat is van het areaal, welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn en wat daarvan de kosten zijn”, aldus Flipse. Medewerkers van Westenberg zorgden ook voor de invoer van de inspectiegegevens in het beheersysteem KIOS. Beheerders zien daardoor in een oogopslag wanneer welk onderhoud nodig is en welk budget zij nodig hebben om het onderhoud op het gewenste niveau te houden.

De gemeente Nieuwegein is al jarenlang opdrachtgever van Ingenieursbureau Westenberg. “Naast inspectiewerk hebben wij ook enkele renovatiebestekken voor de gemeente op de markt gezet en deze werkzaamheden begeleid. Zo is de onderhoudscyclus weer rond.”