Afstudeerprojecten bij Ingenieursbureau Westenberg: duurzame innovaties en persoonlijke begeleiding

Guusje van Bolderen, Daniël Draaijer en Tim Bagerman zijn onlangs gestart met hun afstudeeropdracht bij Ingenieursbureau Westenberg. Guusje is momenteel bezig met haar studie Civiele Techniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Haar afstudeeronderzoek heeft als doel om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers meer te motiveren om bestaande fiets- en voetbruggen te renoveren door middel van hergebruik, om zo de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te behalen. Guusje geeft aan dat een van de redenen waarom ze ervoor koos om haar afstudeeronderzoek bij Ingenieursbureau Westenberg te doen, is het feit dat Emile Hoogterp, technisch directeur en afstudeerbegeleider bij Ingenieursbureau Westenberg, beschikt over een uitgebreid netwerk. Dit maakt het voor haar gemakkelijker om contacten te leggen met mensen van andere bedrijven voor haar afstudeeronderzoek.

Daniël en Tim, die eerder in 2023 een succesvolle werkstage hebben afgerond bij Ingenieursbureau Westenberg, hebben besloten om ook hun afstudeeropdracht bij het bureau uit te voeren. Beide heren, die hun studie Civiele Techniek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle afronden in juni, concentreren zich op onderzoek naar oplossingen om vezelversterkt kunststof in 2050 te laten voldoen aan de klimaateisen. Dit met als doel het materiaal concurrerend te houden voor toepassingen in fiets-/voetgangersbruggen en te behouden als duurzaam alternatief. Hun keuze voor Ingenieursbureau Westenberg wordt niet alleen gestuurd door de plezierige werkstage, maar ook door de uitstekende begeleiding van Emile.

Emile, al vele jaren actief als afstudeerbegeleider, benadrukt het belang van maatwerk in de samenwerking met studenten. In overleg met de studenten wordt een onderwerp gekozen dat zowel gunstig is voor Ingenieursbureau Westenberg als aansluit bij de leerdoelen vanuit school en de interesses van de studenten. Naast wekelijkse vakinhoudelijke en procesmatige begeleiding, voorziet Emile de afstudeerders ook van inhoudelijke feedback op geleverde documenten en contactgegevens van inhoudsdeskundigen. In zijn rol als lid van de werkveldcommissie, gecommitteerde bij afstudeeronderzoeken en mede-ontwikkelaar van diverse normen, leidraden en richtlijnen blijft hij goed geïnformeerd over recente ontwikkelingen op gebieden zoals BIM, duurzaamheid en circulariteit, wat bijdraagt aan het handhaven van een HBO-waardig niveau van de afstudeeronderzoeken.

Als je na het lezen van dit artikel interesse hebt om te gaan afstuderen bij Ingenieursbureau Westenberg, kun je een e-mail sturen naar Barbara Hakkert (P&O manager) via b.hakkert@westenberg.net.