Advies duurzaam assetmanagement kunstwerkenareaal gemeente Arnhem

Door een duurzaamheidsscan over het hele areaal van de gemeente Arnhem te leggen, werd grofstoffelijk inzicht verkregen in de milieukosten (MKI/CO2) van het areaal. Voor de ‘grootste vervuilers’ zijn alternatieven opgesteld om de MKI-waarde te kunnen reduceren. Te denken valt aan hoe om te gaan met slijtlagen en conserveringen en welke keuzes gemaakt moeten worden qua materialen.