Actueel CUR-handboek 213 haalt misverstanden over hout uit de wereld

Het geactualiseerde CROW CUR-handboek 213 ‘Hout in de GWW-sector’ is klaar. Eric de Munck van Centrum Hout en Emile Hoogterp van Ingenieursbureau Westenberg hopen dat de vernieuwde aanbeveling veel misverstanden over hout uit de wereld helpt en dat het materiaal vaker gaat worden toegepast. “We zien dat de kennis over hout achterblijft en dat de focus vaak op beton of staal ligt”, zegt De Munck.

De herziening is een van de vele acties van het ´Actieplan Hout in de GWW´ waarmee Centrum Hout sinds 2016 het gebruik van duurzaam geproduceerd (tropisch) hout in de GWW wil bevorderen. “Vanaf het begin merken wij dat onder meer ingenieursbureaus weinig kennis hebben van hout, daardoor leven er veel misverstanden. Vandaar dat wij het initiatief namen voor deze actualisatie van de CUR213 uit 2003. We voorzien de sector nu van een actuele en goede handleiding”, zegt De Munck.

Belangrijk misverstand is volgens hem dat hout een beperkte levensduur heeft. “Terwijl houten kunstwerken met de juiste constructie en goed beheer en onderhoud juist langer meegaan. De vernieuwde CUR 213 is daarvoor de handleiding. Naast een online versie maken we ook een papieren versie waarmee we het onderwijs willen bereiken. We willen de kennis over hout op een breed terrein vergroten.”

Misverstanden en vooroordelen
Emile Hoogterp schreef namens Ingenieursbureau Westenberg mee aan het vernieuwde handboek. Ook hij kent de misverstanden over hout. “Een vooroordeel is dat hout snel rot. Maar in kerken of in kunstwerken zoals sluizen of gemalen zie je houten onderdelen die al eeuwenlang meegaan. De omstandigheden zijn dus doorslaggevend: hout rot alleen als het vochtig is, er zuurstof bij kan en de temperatuur boven de 4 graden ligt. Als we daar slimmer mee omgaan, vergroot je de levensduur van hout enorm.”

Een ander misverstand is volgens Hoogterp dat gebruik van hout de ontbossing bevordert. Ook dat klopt niet. “Althans niet als je kiest voor gecertificeerd en duurzaam hout. Bij de productie daarvan gelden strenge voorschriften. Kappen van bomen gebeurt in een klein deel van een bos. Zo’n gebied wordt daarna dertig jaar met rust gelaten. Op die manier ontstaat juist een heel gezond bos waarin bomen heel goed groeien.”

Hout in opmars
De Munck verwacht dat hout de komende jaren een opmars gaat maken. “Het is van nature al een circulair materiaal. Met de juiste toepassingen biedt hout veel meer voordelen. Zeker als hergebruik bij het ontwerp van kunstwerken een belangrijkere rol gaat spelen. Bruggen worden nu vaak gebouwd voor een periode van vijftig tot honderd jaar, terwijl we in de praktijk zien dat ze veel eerder vervangen worden. Bijvoorbeeld omdat de verkeersintensiteit toeneemt. Dat maakt de keuze voor houten onderdelen die je kunt hergebruiken nog aantrekkelijker.”

Hoogterp sluit zich bij die conclusie aan. “Het grootste voordeel blijft dat hout een hele lage CO2-uitstoot heeft en bij de productie zelfs CO2 opneemt. En tegelijkertijd gaat het onder de juiste voorwaarden heel lang mee. Bereken je de kosten voor aanschaf, beheer en onderhoud en het milieu mee dan is bij veel kunstwerken de keuze voor hout ook financieel aantrekkelijk. Ik verwacht ook daarom dat meer overheden hout gaan toepassen bij het ontwerpen van kunstwerken.”