Multi-criteria-analyse Brug Bûtefjild

Gemeente Dantumadeel heeft op 15 januari 2016 aan Ingenieursbureau Westenberg BV opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een variantenstudie naar de mogelijkheden voor het versterken dan wel aanpassen van de brug Bûtefjild (VW00xx) over de Looden Hel in de locatie De Falom in de gemeente Dantumadeel.

Doel van de uit te voeren werkzaamheden is een variantenstudie naar de mogelijkheden om de brugconstructie te versterken dan wel aan aanpassen. Het resultaat van de werkzaamheden is een keuzematrix waarin, de mogelijkheden, voor- en nadelen en bijbehorende kosten zijn benoemd.