Nader onderzoek 5 kunstwerken

Vanuit eerder uitgevoerde instandhoudingsinspecties aan kunstwerken van de provincie Drenthe, hebben we in de tweede helft van 2020 nader onderzoek uitgevoerd

Monitoring brug

Tijdens eerdere inspecties van deze brug is scheurvorming in de betonconstructie aangetroffen door overbelasting. Omdat geplande vervanging moest worden uitgesteld, heeft