Nader onderzoek 5 kunstwerken

Vanuit eerder uitgevoerde instandhoudingsinspecties aan kunstwerken van de provincie Drenthe, hebben we in de tweede helft van 2020 nader onderzoek uitgevoerd