Betoninspectie RWZI Olburgen

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel hebben wij een instandhoudingsinspectie uitgevoerd van alle betonnen voorzieningen, de bedrijfsgebouwen en de terreinverhardingen.