Technische inspectie zes bruggen

Voor de gemeente Koggenland heeft Ingenieursbureau Westenberg bij zes kunstwerken een technische inspectie uitgevoerd. Tijdens de inspecties zijn er ook metingen

Nader onderzoek 6 bruggen

Voor de gemeente Boxtel hebben we een zestal betonnen bruggen constructief getoetst aan de geldende normen. De gemeente heeft nu inzichtelijk