Opstellen instandhoudingsplan drie kunstwerken waterschap Noorderzijlvest

Voor het Waterschap Noorderzijlvest heeft Ingenieursbureau Westenberg een instandhoudingsplan opgesteld voor drie kunstwerken.