Inventariseren circa 42 km beschoeiingen, damwanden en stuwen

Voor de beheerder heeft Ingenieursbureau Westenberg 21 kilometer watergang geïnventariseerd met als doel inzicht te krijgen in de aanwezige beschoeiingen, damwanden, stuwen, het toegepaste materiaal, de levensduur en het vervangingsjaar.

De gegevens zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET. De beheerder heeft nu inzichtelijk waar en op welke locaties constructies aanwezig zijn.