Her-inspectie metalen (ophang)constructies plafond zwembad de Roerdomp te Roermond

Het inspecteren van de metalen (ophang)constructies van zwembad de Roerdomp. De genoemde werkzaamheden zijn gebaseerd op de NPR 9200:2015 ‘Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden’ en hebben als doel:

  • het in kaart brengen van de risico’s van de ophangconstructies en aanverwante zaken van met name RVS door middel van een inspectie;
  • het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van de ophangconstructies en het komen tot maatregelen om de risico’s weg te nemen dan wel te beperken;
  • het resultaat samen te vatten in een rapport en in een inspectieplan met inspectie-interval.