Cursus Duurzaam Assetmanagement

Het klimaatakkoord vereist dat we vanaf 2023 moeten gaan inzetten op een circulaire en CO2-neutrale leefomgeving. Dat is noodzakelijk vanwege onder andere klimaatverandering, grondstoffenschaarste en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Willen we zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook een leefbare aarde houden, dan moeten we flink aan de bak. Want die aarde hebben we namelijk ook nodig om onze assets goed te laten functioneren. Het klimaatakkoord vereist dat we vanaf 2023 moeten gaan inzetten op een circulaire en CO2-neutrale leefomgeving. Dat is noodzakelijk vanwege onder andere klimaatverandering, grondstoffenschaarste en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Willen we zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook een leefbare aarde houden, dan moeten we flink aan de bak. Want die aarde hebben we namelijk ook nodig om onze assets goed te laten functioneren..

Dit levert deze cursus je op:

 • Je hebt een integrale kijk op duurzaamheid waarmee het voor jou een begrijpelijk en toepasbaar onderwerp is geworden.
 • Je kunt de duurzaamheidsgevolgen van je werk in beeld brengen, prioriteren en manieren bedenken om de negatieve impacts te verkleinen en de positieve te vergoten.
 • Je kent de waarde van systeemdenken en weet hoe je dit toepast in je werk om te komen tot duurzame oplossingen die waarde toevoegen in je organisatie en voor belanghebbenden.
 • Je kunt gefundeerd keuzes maken welke materialen je wil gebruiken op basis van LCC, MKI en circulariteit.
 • Je hebt tools om een contract circulair op te stellen.
 • Je hebt het bovengenoemde tijdens de cursus toegepast en je hebt nu een uitgewerkt stappenplan voor in je eigen werk. Jouw idee voor een duurzame verbetering is klaar om gepresenteerd te worden aan je team/collega’s of management!

Inhoud cursus:

 • Wat is Assetmanagement?
 • Wat is duurzaamheid?
 • Impact analyse.
 • Circulariteit.
 • CO2-uitstoot.
 • Materialenkennis.
 • Variantenstudie.
 • Uitwerken eigen case.

Tijdstip en aanmelden
De cursus is opgebouwd uit drie cursusdagen van 9.00 uur tot 16.45 uur

Locatie cursus
Omgeving Harderwijk. Bij voldoende deelname kan de cursus op locatie worden gegeven, vraag naar de mogelijkheden.

Kosten
Totale cursuskosten bedragen € 1.895,= per persoon. Genoemd bedrag is inclusief cursusmateriaal en lunch en exclusief btw.

Cursusdata
Bekijk hier onze cursusdata.

Cursusvoorwaarden
Bekijk hier onze algemene cursusvoorwaarden.

Aanmelden
Klik hier voor het aanmeldformulier.