Kunstwerken met de menselijke maat

Westenberg is het meest menselijke ingenieursbureau van Nederland. Met specialistische kennis op hoog niveau en een scherp oog voor uw wensen en behoeften. Wij luisteren, spreken dezelfde taal en zijn kritisch als dat nodig is. Zo ontstaan de beste technische oplossingen voor het realiseren en onderhouden van kunstwerken en gebouwen. Want het draait om mensen, dát is de kunst.

Ingenieursbureau voor kunstwerken

Jaarlijks inspecteren wij circa 10.000 kunstwerken voor gemeenten, provincies, waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat, aannemers en ingenieursbureaus. Dat is echter niet wat ons bijzonder maakt.

Ontzorgen

Onze kracht schuilt in het ontzorgen van onze opdrachtgevers. En dat is mensenwerk. Net als goed luisteren, dezelfde taal spreken en kritisch zijn als dat nodig is. Zo helpen we onze klanten om de vraag scherp te krijgen en zoeken we naar de beste oplossing. Van inspectie en advies tot het realiseren van bestekken en contracten. Op de meest persoonlijke manier.

Anderen over Westenberg